Program 1.národní konference IBPSA Simulace budov 2000 

Konference se koná v budově Masarykovy koleje v Praze 6, Thákurova 1 dne 28.9.2000

8:00 - 8:30 Instalace posterů
8:30 Registrace účastníků
9:00 Zahájení konference   (Kabele K.)
9:10- 10:00 SIMULAČNÍ METODY V TECHNICE PROSTŘEDÍ BUDOV A ÚLOHA IBPSA-CZ (Drkal,F.)
NOVÁ SOLÁRNÍ DATA V KLIMATICKÉ DATABÁZI TRY PRAHA  (Barták M, Hensen J, Lain,M.,Paulovič L)
SIMULACE TEPELNÉ POHODY (Centnerová L)
VLIV STÍNĚNÍ NA TEPELNOU BILANCI DVOJITÉ FASÁDY (Dunovská T.)
10:00 -10:15 Přestávka na kávu
10:15 - 11:30 LETNÍ TEPLOTY V BUDOVÁCH BEZ KLIMATIZACE (Dvořák J.)
MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ A BUDOV (Hájek P)
STATE-OF-THE-ART AND FUTURE WORK IN BUILDING AND SYSTEM SIMULATION (Hensen J.L.M., Clarke J.A)
Panelová diskuse k posterové sekci, prezentace vystavovatelů
11:30 -12:00 Jednání výročního členského zasedáné IBPSA-CZ (jen pro členy)
12:00 -13:00 Polední přestávka
13:00 - 14:15 ENERGETICKÁ BILANCE A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ  V ENERGETICKÝCH AUDITECH PANELOVÝCH BYTOVÝCH STAVEB (Hirš J.)
SIMULÁCIE CELOROČNÉHO PRIEBEHU TEPLÔT V PODZEMNOM VETRACOM KANÁLI (Hraška J)
SIMULÁCIA GLOBÁLNEJ OSVETLENOSTI A JEJ MIESTO V KONCEPCII HODNOTENIA PREVÁDZKY BUDOVY (Janák M )
NUMERICKÁ SIMULACE OHŘEVU VZDUCHU V SOLÁRNÍM SKLENÍKU (Jaroš M., Katolický J.)
APLIKACE POČÍTAČOVÉ SIMULACE PŘI ŘEŠENÍ  TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU (Kabele K.)
VYUŽITÍ SIMULAČNÍCH MODELŮ BUDOV V ZEMĚDĚLSTVÍ (Kic P.)
14:30-15:00 Přestávka na kávu
15:00 NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ROZLOŽENÍ KONCENTRACÍ PLYNŮ VE VZDUCHOTECHNICKÉM KANÁLE LOKÁLNÍHO ODSÁVÁNÍ (Krejčí V., Pavelek M.)
15:15 -17:00 MOŽNOSTI VYUŽITÍ SIMULAČNÍHO PROGRAMU ESP-r PRO VÝPOČET STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTY (Krtková Z., Kabele K)
VYUŽITÍ MODELU PROUDĚNÍ  PŘI ENERGETICKÉ SIMULACI OBJEMNÝCH PROSTOR (Lain M.)
SIMULACE ENERGETICKÉ BILANCE VYTÁPĚNÉ MÍSTNOSTI (Patočka J.)
OBVODOVÉ KONSTRUKCE  S "DYNAMICKÝMI" TEPELNÝMI IZOLACEMI (Svoboda Z.)
VÝCHODISKA, BARIÉRY A VIZE HODNOCENÍ BUDOV V ŽIVOTNÍM CYKLU (Tywoniak J.)
ENERGETICKÁ NÁROČNOST  VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZEN (Vaněk M.)
SENSITIVITY OF INTERNAL AIR  TEMPERATURE ON CHANGES OF THE MODEL PARAMETERS (Vytlačil D.)
Závěr konference

Pokyny pro přednášející: Každý přednášející bude mít k dispozici 15 minut pro přednesení příspěvku a diskusi k němu. K dispozici bude zpětný projektor, dataprojektor a počítač s nainstalovaným SW PowerPoint 97 se zip mechanikou. Z technických důvodů není možné on-line připojení na síť. V případě úmyslu použití prezentace z počítače doporučujeme kontaktovat org.výbor před zahájením konference a domluvit detaily. V každém případě je vhodné mít  záložní folie na OHP.

Tato stránka byla naposledy upravována 19.09.2000 .