Sborník
2. národní konference IBPSA-CZ
Simulace budov a techniky prostředí
2002
PRAHA
7. listopadu 2002

Organizační výbor konference

Ing. Miloš Lain (předseda), ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Ing. Martin Barták, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Ing. Lada Centnerová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Prof.Ing. František Drkal,CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Prof.Dr.Ir. Jan Hensen, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Prof.Ing. Josef Hraška, Ph.D., STU Bratislava, Stavebná fakulta
Dr.Ing. Michal Jaroš, VUT Brno, Fakulta strojní
Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Ing. Jan Schwarzer, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Ing. Zuzana Veverková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Sborník 2. národní konference IBPSA-CZ
Simulace budov a techniky prostředí 2002
Praha 7.11.2002
© IBPSA-CZ, 2002
ISBN 80-02-01515-0

OBSAH
 
ÚVODNÍ SLOVO KE KONFERENCI SBTP´021
Martin Barták, Jordan Denev, František Drkal, Miloš Lain
Porovnání dvou variant CFD modelování přirozené konvekce v místnosti
3
Erika Dolníková
Hodnotenie vizuálnej pohody v priemyselnej hale
7
František Drkal, Martin Barták
Analýza tepelného prostředí v neklimatizované velkoprostorové prodejně
11
Jan Dvořák
Hlavní zpráva ČEZ: noční chlazení
15
Michal Halada
Vývoj algoritmu regulátoru kotle s použitím numerického modelu vytápěného objektu
19
Michal Halada
Model vedení tepla v zemském masivu ochlazovaného výměníkem tepelného čerpadla
23
Jan Hensen
OVERVIEW OF IBPSA’S LONG-TERM GOALS AND CURRENT APPROACHES; INTERNATIONAL AND REGIONAL
25
Beáta Hermanska
Hodnotenie prehrievania vnutorneho vzduchu s ohladom na spotrebu energie
29
Jozef Hraška, Zsolt Straňák
Dynamické simulácie osvetlenia učebne v Bratislave
35
Hynek Chlup, Košner J., Kratochvíl Z.
Návrh čerpací stanice se solárním pohonem
41
Petr Chmel, Miloš Lain
Posouzení nočního větrání kanceláře pomocí počítačové simulace
45
Milan Janák
Termodynamická simulácia kancelárie s fotovoltickým tienením sledujúcim polohu slnka
49
Milan Janák, Zsolt Straňák
Termodynamická simulácia budov jako nástroj energetického auditu
53
Milan Janák
Simulácia transparentnej dvojplášťovej vetranej fasády
59
Michal Jaroš, Jaroslav Katolický
Komplexní CFD simulace solárně ohřívaného prostoru
65
Karel Kabele, Zuzana Veverková
Modelování operativní teploty
71
Michal Kabrhel
Akumulace energie a simulace
79
Miloš Kalousek
Simulation of the summer indoor thermal comfort by using wallboard with phase change material
83
Robert Kolesár
Vplyv masívného obvodového plášťa na vnútornú klímu v nestacionárnych podmienkach
87
Miloš Lain
Počítačové simulace při řešení alternativních způsobů chlazení budov
93
Tomáš Matuška
Hodnocení a optimalizace aktivních solárních systémů
97
Veronika Merjavá
Počítačová simulácia potreby tepla na vykurovanie výrobného halového objektu
103
Jitka Mohelníková
Posouzení osvětlenosti podkrovní místnosti s vikýřem
109
Olga Navrátilová, Zdeněk Tesař, Michal Kabrhel
Modely vnitřního prostředí budov
115
Josef Patočka
Energetická bilance vytápěné místnosti - fyzikální základ nového přístupu k poměrovému měření
119
Jan Schwarzer, Martin Barták, František Drkal, Miloš Lain
Řešení místního mikroklimatu velkoplošných obrazů
123
Zbyněk Svoboda
Jednoduchý simulační model pr EN ISO 13792 a zkušenosti s jeho využitím
129
Bořivoj Šourek, Jirka Vladimír, Řehoř Eugen, Schwarzer Jan, Štys Dalibor
Energetická simulace řadových rodinných nízkoenergetických domků s aktivní jižní fasádou
133
Tomáš Špirek, Drkal František, Schwarzer Jan
Návrh a kontrola teplovzdušného vytápění a větrání filmového studia
139
Jozef Štefko, Pavol Sedlák, Branislav Jurčák
Simulácie spotreby energie a vnútornej klímy na drevenej zrubovej stavbe
143
Jan Tywoniak
Potenciál snížení environmentálního zatížení jako charkteristika budovy?
149
Luboš Vaclavek, John Lohan, Aidan Ryan, Robert Srichai
Measurement and modelling of the steady state cooling capacity of a multi-zone air-conditioning systém for an industrial application
155
Petr Vávra
Nástroje pro modelování stropního vytápění a chlazení
163
Terezie Vydrová
Simulace při realizaci fasád
167
Dalibor Vytlačil
Vliv rozprostřených parametrů na přesnost simulace dynamického chování systémů
171
Jaroslav Wurm, Marek Czachorski, William E. Ryan
Evaluation of Commercial Markets For Building Cooling Heating and Power Applications in the U.S
175
Radek Zdvořilý
Aplikace nástroje CONTAMW pro zónové modelování
183
Vladimír Zmrhal, František Drkal, Jan Schwarzer
Teplotní a rychlostní pole v prostoru s chladicím stropem
189