Vážené kolegyně, kolegové,
IBPSA-CZ (International Building Performance Simulation Association - Czech Republic) ve spolupráci s ČVUT si Vás dovoluje pozvat na konferenci Simulace budov a techniky prostředí 2004. Je to již třetí národní konference s mezinárodní účastí, zaměřená na počítačové simulace chování budov a systémů techniky prostředí, převážně systémů větrání, vytápění a klimatizace. Novinkou v letošním roce je rozdělení jednání konference do dvou dnů. V pondělí, 1.11.2004 bude v počítačových učebnách Fakulty stavební a Fakulty strojní probíhat workshop zaměřený na výměnu zkušeností a vzájemné konzultace uživatelů programů ESP-r, TRNSYS, FLOVENT a FLUENT. V úterý 2.11. bude již standardní jednání konference formou prezentací příspěvků a uskuteční se též zasedání valného shromáždění IBPSA-CZ. Věříme, že toto rozšíření konference o workshop přivítají všichni aktivní uživatelé, od začínajících po zkušené, jako prostoru pro neformální výměnu názorů a zkušeností.

TÉMATA KONFERENCE

Konference je zaměřena na uplatnění počítačových simulací budov a zařízení techniky prostředí v těchto oblastech:

MÍSTO KONÁNÍ

Areál ČVUT v Praze
Budova Fakulty stavební
Thákurova 7
Budova Fakulty strojní
Technická 4
Praha 6 - Dejvice

PŘIHLÁŠKA PŘÍSPĚVKU SBTP 2004

Máte-li zájem o plánovanou konferenci "Simulace budov a techniky prostředí 2004" a chcete-li se jí zúčastnit s vlastním příspěvkem, vyplňte formulář uvedený níže nebo zašlete přihlášku ve formátu PDF (687 kB) spolu s abstraktem příspěvku na adresu konference.

Jméno
Příjmení
Tituly
 
Adresa
Ulice, č. p.
PSČ, Město
 
Telefon
Fax
Variabilní symbol platby 
 
Spoluautoři
 
Název příspěvku
 
Abstrakt
 
Mám zájem zúčastnit se workshopu 1. 11. 2004
 

ABSTRAKT

Abstrakt zašlete, prosím, e-mailem nebo faxem na sekretariát konference.

Abstrakt bude obsahovat: V případě, že máte zájem prezentovat příspěvek jako poster uveďte to v poznámce.

KALENDÁŘ

Abstrakt do: 30. června 2004
Vyrozumění o přijetí: 30. července 2004
Definitivní příspěvek do: 30. září 2004

Datum konání konference:
Workshop: 1. listopad, 14:00 - 17:00
Prezentace příspěvků: 2. listopad, 9:00 - 17:00
jednání IBPSA-CZ

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Vložné na konferenci SBTP 04: 1200 Kč

Registrační poplatek zahrnuje účast na konferenci (včetně workshopu) a sborník.

Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze,
číslo účtu 43837011/0100,
variabilní symbol 203 00 12
IČO 499978
DIČ CZ 00499978
Společnost pro techniku prostředí je plátcem DPH.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A SEKRETARIÁT KONFERENCE

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel: 221082353, fax: 221082201
e-mail: