Registrace nových členů

Chcete-li se stát členem IBPSA Česká republika, stačí vyplnit formulář a zaslat podepsanou poštou na adresu IBPSA-CZ (Martin Bartak), Technická 4,16607 Praha 6, nebo na naší e-mailovou adresu.

Práva a povinnosti plynoucí z členství v IBPSA Česká republika jsou uvedena ve stanovách.