Popis: Popis: ibpsalogo_.GIF (4248 octets)

WEBSITE UNDER CONSTRUCTION
IBPSA-CZ

ČVUT Praha
Technická 4
166 07 Praha 6

IBPSA - CZ (The International Building Performance Simulation Association - Czech Republic) je členem mezinárodní neziskové společnosti IBPSA, která sdružuje všechny se zájmem o používání a využití metod počítačové simulace energetického chování budov a zařízení techniky prostředí.

Popis: Popis: D:\Dokumenty\KABELE\PROJEKTY\ibpsacz\www\bluhorsa.gif

Připravované akce

SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ 2016    Brno, 10.-11.11. 2016

 

 

 Proběhlé akce

 

·         Konference Building Simulation 2013    Chambery (France) 25. - 28. 08. 2013

·         SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ 2012    Brno, 8.-9.11. 2012

·         Konference Building Simulation 2011    Sydney (Australia), 14.-16.11.2011

·         SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ 2010  Praha, 8.-9.11. 2010 

·         Konference Building Simulation 2009    Glasgow (Skotsko), 27.-30.7.2009

·         SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ 2008    Brno, 6.-7.11. 2008

·         KONFERENCE BUILDING SIMULATION 2007    Beijing (Čína), 15.-18.8.2005  Pravidelné setkání odborníků v oblasti simulace budov pořádané IBPSA

·         SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ 2006    Praha, 7.11. 2006 

·         Konference Building Simulation 2005    Montreal (Kanada), 15.-18.8.2005  Nejvýznamnější setkání odborníků v oblasti simulace budov pořádané IBPSA

·         SIMULACE BUDOV A TECHNIKY PROSTŘEDÍ 2004    Praha, 1. a 2. 11. 2004 

·         Konference Simulace budov a techniky prostředí 2002   Praha, listopad 2002  IBPSA-CZ sborník 2. národní konference

·         Udržitelné stavebnictví a solární energie 2001  VUT Brno, TC AV ČR Praha ve spolupráci s STU Bratislava, ISEZ-CZ, CAOE a IBPSA-CZ pořádali v Brně  15-16.listopadu 2001 mezinárodní konferenci o obnovitelných zdrojích energie v budovách. Blíže viz http://www.tc.cas.cz/projekty/opet/mezkonfusase.php

·         Počítač pro vzduchotechniky  Seminář STP pořádaný ve spolupráci s IBPSA-CZ pro praktické využití počítačů v navrhování systémů vzduchotechniky. Konal se 11.října 2001 v Praze.Blíže viz  http://www.tzbinfo.cz

·         Konference Building Simulation 2001    Rio de Janeiro, 14-18.8. 2001  Nejvýznamnější setkání odborníků v oblasti simulace budov pořádané IBPSA

·         Conférence IBPSA FRANCE 2000, Sophia Antipolis 26 et 27 octobre 2000. Národní konference francouzské pobočky IBPSA. Pro francouzky mluvící je zde mnoho zajímavých informací

·         Konference Simulace budov 2000   Praha, 28.září 2000  Chybí ve vaší knihovně sborník ? Navštivte aktualizovanou stránku konference

·         Výroční zasedání IBPSA-CZ    Praha, 28.září 2000   Pravidelné setkání členů se tentokrát konalo v rámci konference.

·          

·          

·         Popis: Popis: D:\Dokumenty\KABELE\PROJEKTY\ibpsacz\www\bluhorsa.gif

·          

·          

·          

·          

·          

·         Kontakty

·         Předseda
    Ing. Martin Barták, Ph.D.
    ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
    Technická 4, 166 07  Praha 6
    tel. +420 224352486
    e-mail: martin.bartak@fs.cvut.cz

·           

·         Místopředseda
    prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
   ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov
    Thákurova 7, 166 29  Praha 6
    tel. -420224354570
    e-mail: kabele@fsv.cvut.cz

·           

·          Tajemník
    doc. Dr.Ing. Michal Jaroš
    Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství

·         Energetický ústav - Odbor termomechaniky a techniky prostředí
    Technická 2, 616 69 Brno
    tel. +420 5 41143282
    e-mail: jaros@fme.vutbr.cz

·           

·          Pokladník
   doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.
    VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
    Veveří 331/95, 602 00  Brno
    tel. +420 541147923
    e-mail: sikula.o@vutbr.cz

·          

·