Zápis z ustavující schůze

 

Zápis z ustavujícího shromáždění IBPSA – Česká republika konaného dne 12.2.1997

 Přítomní : dle prezenční listiny

Program

 1.        Prof.Drkal -  přivítání, úvodní slovo a  seznámení s programem shromáždění.

2.        Ing.Kabele – přehled dosavadní činnosti v oblasti počítačové simulace, kontaktů mezi ČVUT  a University of  Strathclyde, Glasgow, rekapitulace mezinárodní konference Building Simulation 97,  pořádané IBPSA ve spolupráci s ČVUT.

3.        Dr.Hensen  - seznámení s činností mezinárodní IBPSA, vazby mezi mezinárodní a národními pobočkami IBPSA, příklady aplikace spolupráce s praxí

4.        Prof.Drkal -  vytčení hlavních krátkodobých a dlouhodobých cílů a záměrů organizace – vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností v oblasti počítačové simulace energetického chování  budov,  šíření informací ze zahraničí, vzdělávací činnost (organizace školení a  seminářů), publikační činnost – bulletin.

5.        Ing.Dunovská, Ing.Schwarzer a Ing. Kabele – uvedení příkladů aplikací počítačové simulace  v našich podmínkách.

6.        Ing.Barták – seznámení se stavem příprav k registraci organizace, stanovení výše příspěvků pro tento rok je 50 Kč pro studenty, 200 Kč pro fyzické osoby a 2000 Kč pro právnické osoby. Po registraci  a založení účtu budou na účet  převedeny prostředky z konference BS97.

7.        Přípravný výbor bude pracovat ve složení Prof.Drkal (předseda), Ing.Kabele (místopředseda), Ing.Barták (pokladník).

8.        Diskuse – Ing.Frýba (STP) nabízí finanční i morální pomoc STP při zakládání organizace,upřesnění předpokládané činnosti, komunikace mezi členy přednostně e-mailem. Kontaktní adresa je ibpsa-cz@fsid.cvut.cz, fax 02 24355616.

  

  Zapsal: Ing,Kabele

 

Tato stránka byla naposledy modifikována 17.2.2000.